Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Nota legal

Aquest lloc web i tot el seu contingut, inclosos els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web estarà subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No es permet la modificació del web ni dels seus continguts. La Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l'entitat.

La Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.