Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Objectius de Pla

La proposta d’actuació per al període 2008-15 engloba 40 accions estratègiques. El Pla Estratègic no constitueix un document tancat, sinó un procés dinàmic que compta amb un mecanisme de seguiment i treballa a partir de la definició de prioritats en cada moment. El Pla tendeix a constituir el nucli aglutinador de les diferents eines de planejament territorial i estratègic que es generen al Camp de Tarragona.

Objectius del Pla

Territori

Entorn natural

Vertebració Territorial

Logística

Formació

Prestació de serveis

Participació

Innovació

Teixit productiu

Noves formes de treball

Equilibri territorial

Patrimoni natural

Pujar