Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Territori

Presentació

El Camp de Tarragona és un dels set àmbits funcionals territorials (AFT) definits en el Pla Territorial General de Catalunya. Correspon a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Integren aquesta delimitació un total de 131 municipis i 392 entitats de població.

La superfície total de l’àmbit és de 2.999,8 quilòmetres quadrats. El 2011 tenia una població de 619.000 habitants, que representaven una densitat de 206 habitants/quilòmetre quadrat i més del 8% de la població catalana.

Territori

Les comarques del Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp corresponen a grans trets amb la comarca natural del mateix nom, al centre de la qual es desenvolupa una conurbació al voltant de les ciutats de Tarragona i Reus. Segons les dades del projecte AUDES, engloba 39 municipis -sobretot de Tarragonès i Baix Camp- i uns 450.000 habitants, sense incloure la població estacional.

Les zones perifèriques presenten una gran diversitat, entre un espai de predomini rural com el Priorat, la gran diversitat interna de la Conca de Barberà -al mateix temps espai de projecció de noves dinàmiques econòmiques i demogràfiques- i una comarca de fort creixement residencial i vinculació amb la Regió Metropolitana com és el Baix Penedès. Aquesta comarca, malgrat integrar-se a partir de 2012 en l'àmbit del Penedès, s'engloba en aquest web com a part del Pla Estratègic i la Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona.

Caracteritzen el territori el potencial de sectors econòmics com el turisme, la química o l’agroalimentari i el seu dinamisme social, que li han de permetre jugar un paper cada cop més fonamental en el futur de Catalunya.

Evolució intercensal i població recent:

Territori / Any 1981 1986 1991 1996 2001 2010 Var 1986-2010 % variació
Alt Camp 32.788 33.804 34.016 34.403 35.635 45.326 12.538 38,24
Baix Camp 118.189 123.745 131.599 140.540 145.675 190.440 72.251 61,13
Baix Penedès 29.722 32.211 38.080 47.550 61.256 99.786 70.064 235,73
Conca de Barberà 18.268 18.404 18.001 18.285 18.766 21.437 3.196 17,35
Priorat 10.431 10.051 9.475 9.212 9.196 10.145 -286 -2,75
Tarragonès 149.411 149.090 155.881 169.016 181.374 249.718 100.307 67,13
Camp de Tarragona 358.809 368.305 387.052 419.006 451.902 616.852 258.043 71,92
Catalunya 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.343.110 7.535.251 1.578.837 26,51
% pes Camp/Catalunya 6,02 6,16 6,39 6,88 7,12 8,19    

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.