Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Línies estratègiques

La proposta d’actuació per al període 2008-15 s’estructura en 14 línies estratègiques, cadascuna amb múltiples objectius i accions.  El Pla Estratègic no constitueix un document tancat, sinó un procés dinàmic que compta amb un mecanisme de seguiment i treballa a partir de la definició de prioritats en cada moment.

El Pla tendeix a constituir el nucli aglutinador de les diferents eines de planejament territorial i estratègic que es generen al Camp de Tarragona.

14 línies estratègiques

 1. Consolidar el Camp de Tarragona com un àmbit territorial format per sis comarques i una conurbació central que comparteixen un projecte comú
 2. Ordenar les transformacions del territori en base a criteris de sostenibilitat, de respecte a la identitat dels seus paisatges i del patrimoni cultural, encaixar els creixements en les estructures urbanes existents i preservar els espais naturals i agrícoles
 3. Millorar la connectivitat i la vertebració del territori i fomentar la mobilitat sostenible per a la integració de noves formes d’ocupació, activitat econòmica i organització social
 4. Impulsar una visió intermodal i coordinada dels sistemes de transport de mercaderies i la modernització de les xarxes de serveis per a la competitivitat del territori
 5. Fer del Camp de Tarragona un territori amb un alt potencial humà, estimulant la formació i la creativitat de les persones
 6. Fomentar la planificació dels serveis a les persones en funció de les necessitats del territori
 7. Promoure un lideratge institucional basat en la coordinació, la simplificació administrativa, la planificació i la participació ciutadana en decisions que afecten el conjunt del Camp de Tarragona
 8. Consolidar un sistema territorial d’innovació per a fomentar la transferència de coneixements, la innovació empresarial i la utilització de les noves tecnologies
 9. Millorar l’eficiència del sistema productiu del Camp i avançar cap a un model econòmic on la generació de coneixement tingui una incidència superior
 10. Millorar l'estructura productiva del Camp, emfatitzant la necessitat de consolidar la diversificació productiva i desenvolupar sectors i activitats emergents
 11. Atraure talent que afavoreixi desenvolupar la innovació i, consegüentment, l’economia del territori
 12. Fomentar l’emprenedoria com motor del desenvolupament econòmic del Camp mitjançant la implantació de sistemes locals d’innovació
 13. Fer del Camp un territori amb una elevada cohesió social, on es garanteixi la igualtat d’oportunitats, la convivència entre els seus ciutadans i la cohesió territorial i la qualitat de vida
 14. Gestionar i difondre el ric i divers patrimoni natural, històric i cultural del Camp de Tarragona com a element diferenciador respecte altres territoris

Pujar