Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Presentació

El Pla Estratègic del Camp de Tarragona constitueix el projecte més visible de la Mesa Socioeconòmica. El seu procés arrenca el 2006, a partir del suggeriment conjunt de les entitats de la Mesa a la Generalitat de Catalunya, la qual va encarregar la redacció del Pla a la pròpia Mesa, mitjançant la coordinació tècnica de la Universitat Rovira i Virgili. L’elaboració del Pla va comptar amb un ampli procés participatiu, estructurat en diversos grups de treball i amb la participació de més de 50 entitats en representació de la societat civil de les comarques del Camp.

Aquestes entitats integren des del 9 de desembre de 2010 una associació amb entitat jurídica pròpia.

Presentació Pla Estratègic

Més endavant es va posar en funcionament el Consell Consultiu del Pla, amb participació dels màxims responsables de les administracions amb competències sobre el territori. El nombre total de participants va ser d’unes 120 persones.

L’intens creixement econòmic i demogràfic del Camp posa cada vegada més de manifest la necessitat d’abordar problemàtiques diverses de manera global i coordinada. Les sis comarques que conformen aquest territori tenen una població que ultrapassa els 500.000 habitants i s’entenia que, per a una bona confecció d’un Pla Estratègic, era imprescindible la participació de totes les administracions amb competència sobre el Camp i les institucions i entitats més representatives.

El document va ser elaborat a partir del treball de sis grups en els àmbits principals que va definir el Pla: territori, societat i institucions, i activitats econòmiques i socials.

Cadascun d’aquests grups va ser presidit per una personalitat de reconegut prestigi acadèmic, social i/o empresarial i van comptar amb la participació de més de 50 entitats en representació de la societat civil de les comarques del Camp.

La feina d’aquestes estructures -equip tècnic, grups de treball, Consell Consultiu i Mesa Socioeconòmica- va conduir a la presentació de les conclusions del Pla Estratègic del Camp de Tarragona el 8 de febrer de 2008, en un acte al Paranimf de la URV que fou presidit de nou pel president de la Generalitat de Catalunya. Com a resum de les múltiples propostes que fa el Pla Estratègic, reivindica un model de construcció d’un país en xarxa, descentralitzant i distribuint els serveis, els punts de generació de coneixement i, sobretot, de presa de decisions.

La proposta d’actuació per al període 2008-15 s’estructura en 14 línies estratègiques, cadascuna amb múltiples objectius i accions. Engloba també 40 accions estratègiques. El Pla Estratègic no constitueix un document tancat, sinó un procés dinàmic que compta amb un mecanisme de seguiment i treballa a partir de la definició de prioritats en cada moment. El Pla tendeix a constituir el nucli aglutinador de les diferents eines de planejament territorial i estratègic que es generen al Camp de Tarragona.

Pujar