Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Membres del consell consultiu

El Pla Estratègic del Camp és un procés participatiu que persegueix el disseny d'un escenari de futur ambiciós per al Camp de Tarragona basat en la sostenibilitat, la cohesió social i la creativitat.

Per dissenyar el que és el llibre de ruta del Camp, es va considerar necessària la participació activa de tres àmbits de la societat: administracions, institucions i societat civil.

Van configurar el consell consultiu –del qual no es descarta que pugui tornar a jugar un paper en el futur- els alcaldes dels municipis més poblats, els sis Consells Comarcals, la Diputació de Tarragona, la Generalitat i la subdelegació del govern, pel que fa a les administracions; la mesa Socioeconòmica del Camp, pel que fa al vessant institucional; els 6 directors dels grups de treball del Pla estratègic, juntament amb el director i la coordinadora del pla, pel que fa a la societat civil.