Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

11 de juliol de 2012

El Parlament estudiarà connectar per Rodalies BCN i TGN sense transbordament

El Parlament estudiarà connectar per Rodalies BCN i TGN sense transbordament

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució del PPC que insta a la Generalitat a elaborar un estudi tècnic que avaluï la viabilitat, la demanda potencial i el cost econòmic i social de noves connexions ferroviàries sense transbordament entre la Regió metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona, en el marc del futur servei de rodalia de les comarques tarragonines.

El diputat del PPC, Rafael Luna, ha mostrat la seva satisfacció a l’aprovació de la proposta ja que "la línia R-4 de rodalies té un volum important d’usuaris. Molts d’ells utilitzen aquest mitjà de trans¬port en direcció sud per desplaçar-se al seu lloc de tre-ball a la ciutat de Tarragona i a la resta de pobles de la comarca, doncs és una zona amb un grau d’industrialit¬zació important".

Luna ha explicat que el proper any 2015 es celebrarà el 150è aniversari de la inauguració de la línia fèrria de Tarragona a Martorell que passa per Barcelona, Molins de Rei, Martorell, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, l’Arbós, el Vendrell i Sant Vicenç de Calders, sent aquesta la seva darrere es¬tació. El polític conservador ha destacat que "actualment els passatgers que necessitin conti¬nuar desplaçant-se fins a la ciutat de Tarragona han de re¬alitzar un transbordament a Sant Vicenç de Calders, can¬viar de línia i tren amb les complicacions organitzatives, econòmiques i de mobilitat que això els implica".

En aquest sentit, la diputada del PPC, Dolors Montserrat, que també ha signat la proposta, ha destacat que "també hi ha usuaris del tren amb motius només turístics, ja que les comarques per les que transita la R-4 tenen un important potencial i atractiu turístic". "Per això seria convenient plantejar que els passatgers poguessin, sense fer cap mena de transbordament, desplaçar-se per la línia R-4 des de Barcelona fins a Tar-ragona i viceversa!, ha afegit.

Finalment, els diputats han fet palesa la necessitat d’aquesta proposta ja que "no és només una forma de facilitar el viatge als usuaris sinó que és una decisió que potenciaria la comunicació econòmica entre dues de les comarques amb major potencial econòmic i turístic de Catalunya, el Barcelonès i el Tarragonès juntament amb les seves res¬pectives àrees d’influència".

La proposta de resolució aprovada també insta a la Generalitat a "un cop elaborat l’estudi incloure, si s’escau, en el marc del Conveni Generalitat– Renfe el perllongament de la lí¬nia R-4 per l’interior des de Sant Vicenç de Calders fins a Tarragona".

Font: delcamp.cat
 

Pujar