Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

14 de juliol de 2012

"Tant me fa, si vénen pel sol, la platja o en Gaudí, però que vinguin"

"Tant me fa, si vénen pel sol, la platja o en Gaudí, però que vinguin", comentava un animador turístic, i és que el turisme és dels pocs sectors que encara aguanta el cop de la recessió econòmica. Així ho indiquen les darreres xifres del departament d'Empresa i Ocupació tancades el mes de maig que situen Catalunya com la zona de tot l'Estat espanyol més despesa generen els turistes. De fet, en cinc mesos del 2012 els 4,8 milions de turistes que han vingut s'han deixat a Catalunya 3.942.932.335, una xifra que mantindria el rècord històric assolit l'any passat d'11.300 MEU.

Pel que fa l'origen, les campanyes d'impuls turístic en estats com Rússia donen el seu fruit. De fet, 2.235.647.579 euros ha estat la despesa computada dels turistes que provenen de fora la Unió Europea, amb una mitjana per turista de 818 euros i una mitjana diària de 130 euros. Dels quals la gran majoria són russos - de fet, molts comerços ja tenen traductors de rus- i d'altres estats com Israel o els Estats Units. Aquest col•lectiu representa el 56,7% del total dels turistes. De la UE, els més fidels i nombrosos són els francesos, seguits del Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica. Un dels factros decisius ha estat la Primavera Àrab que ha ajudat a molts turistes ha canviar les seves destinacions per un valor segur i més econòmic atesa la crisi econòmica.

Comptat i debatut, només el mes de maig d'enguany, els turistes es van deixar a Catalunya 1.176 milions d'euros, és a dir, el 24,5% del total estatal, i que suposa un creixement de l'11,7% respecte l'any passat. Xifres que impliquen una despesa mitjana per turista de 824 euros i una despesa de 134 euros diaris per turista, unes xifres un 1,5% més baixes que no pas ara fa un any per l'ajustament de preus que ha viscut el sector. De fora els països de la Unió Europea, els turistes s'hi van deixar 690.647.000 euros, el 58,7% del total. D'aquests majoritàriament des de Rússia, i com no, amb amor.

Font: delcamp.cat

Pujar