Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

31 de juliol de 2012

La incidència del càncer de còlon i recte continua creixent al Camp i l'Ebre

La incidència del càncer de còlon i recte continua creixent al Camp i l'Ebre

La incidència del càncer de còlon i recte segueix a l'alça i es manté com el més freqüent entre el conjunt de la població del Camp de Tarragona i l'Ebre. Dels prop de 4.000 càncers que s'estima que es detectaran aquest any a tota la demarcació, 700 corresponen a aquesta tipologia, segons les previsions del Registre de Càncer de Tarragona de la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA). L'entitat ha presentat aquest dimarts els resultats sobre la incidència del càncer entre els anys 2003 i 2007, dels quals es desprèn que la incidència de la malaltia s'ha mantingut estable els darrers 10 anys i que la mortalitat ha disminuït un 1% anual en els homes i un 2% anual en les dones.

Entre els anys 2003 i 2007 es van diagnosticar a la demarcació de Tarragona prop de 22.000 càncers. Per sexes, 13.135 es van diagnosticar en homes i 8.852 en dones, principalment per una major incidència del tabac en el sexe masculí. A partir de totes les dades del Registre de Càncer i de les dades de població disponibles a través de l'Idescat i utilitzant mètodes estadístics específics, el Registre de Càncer de Tarragona ha pogut obtenir també l'estimació de la quantitat de càncers que es diagnosticaran aquest any 2012.

Així doncs, enguany s'estima que es diagnosticaran al Camp i l'Ebre un total de 3.948 càncers sense. Respecte a l'any 1980, quan se'n diagnosticaven 1.250 casos, suposa un increment del 215%. Aquest augment s'atribueix, segons ha explicat el director de la FUNCA, Jaume Galceran, al creixement poblacional, l'envelliment de la població i a l'augment real de la incidència. En aquest sentit, els casos van créixer una mitjana del 2% anual -un 2,2% en els homes i un 1,6% en les dones- en el període 1980-2007.
Malgrat tot, les tendències més recents -dels últims deu anys- s'han modificat arribant a una estabilització en el conjunt de la població, per l'abandó de l'hàbit de fumar en els homes. Segons Galceran, és d'esperar que, davant l'augment dels casos de càncer relacionats amb el tabaquisme en les dones, aquesta estabilització serà "momentània" i les diferències en el nombre de casos entre ambdós sexes s'anirà escurçant.

El càncer de pròstata en els homes i el de mama en les dones, els més freqüents
Actualment, en el homes els cinc càncers més freqüents són els de pròstata, pulmó, còlon, bufeta urinària i recte. Els segueixen el limfoma no hodgkinià i els càncers de fetge, cavitat oral i faringe, estómac i ronyó. Pel que fa a les dones, els més freqüents són els de mama, còlon, pulmó, cos uterí i recte, seguits del de càncer de coll uterí, el limfoma no hodgkinià, els càncers de pàncrees i ovari, i el melanoma de pell. No obstant, en el conjunt de la població, el de còlon i recte és el que presenta una major incidència per factors com ara l'obesitat i una dieta poc equilibrada.

El càncer de pròstata ha arribat a ser el més freqüent en els homes, tot i que una part dels nous càncers diagnosticats es detecten a conseqüència de la utilització de l'anomenat test del PSA -test de l'antigen prostàtic específic-, que facilita la troballa de càncers de pròstata encara que una part d'aquests no haguessin de presentar símptomes ni de provocar la mort. "Es diagnostiquen una part de càncers de pròstata que mai donarien la cara però pels quals es fa un tractament, produint-se el que s'anomena com un sobrediagnòstic", ha detallat Galceran.

En relació al càncer de mama en les dones, la seva incidència al llarg dels darrers 10 anys s'ha mantingut estable però la seva mortalitat, que va presentar augments importants fins l'any 1991, ha seguit una tendència continuada a la baixa.

En els homes, els càncers relacionats amb el tabac van patir un increment constant durant la dècada dels 80 i els 90. En la primera dècada dels 2000, però, s'ha produït una estabilització i, fins i tot, una disminució de la incidència d'alguns d'aquests tumors. Per exemple, entre els anys 1998 i 2007 el càncer de laringe ha disminuït un a mitjana del 4,5% anual, el d'esòfag un 4,7% anual, el de cap i coll un 2,4% anual i el de bufeta urinària un 1,2% anual. El de pulmó, que tradicionalment tenia uns increments importants, ha augmentat només de mig punt anual, entrant pràcticament en una fase d'estabilització.

En les dones, en canvi, els càncers relacionats amb el tabac van ser molts poc freqüents durant la dècada dels anys 80 i 90. En canvi, actualment la seva incidència està augmentant fins al punt que el càncer de pulmó ja ocupa la tercera posició en les dones i en alguns dels altres càncers relacionats amb el tabac s'està començant a observar un increment en els seus valors.

Galceran ha destacat també que el càncer d'estómac, que ja va patir una important disminució de casos durant els anys 80 i 90, segueix una progressió descendent. Pel que fa al conjunt de càncers, els últims 10 anys la incidència s'ha mantingut estable en els homes i ha disminuït un 0,7% anual en les dones. Els experts remarquen que la mortalitat pel conjunt de càncers en l'última dècada ha estat disminuint un 1% anual en els homes i un 2% anual en les dones, tot i que insisteixen que no s'ha d'abaixar la guàrdia.

Aquest fenomen s'atribueix tant a les millores preventives com a les terapèutiques, segons ha explicat el director de la Regió Sanitària de Tarragona, Josep Mercadé. Entre les preventives cal destacar les accions antitabac i el programa de detecció de càncer de mama, i entre les terapèutiques una multiplicitat de nous tractaments i de noves combinacions de tractaments. Totes aquestes millores han comportat un augment de la supervivència del càncer que s'ha observat sobretot en alguns dels càncers més freqüents.

Font: delcamp.cat

 

Pujar