Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

18 d'octubre de 2012

La recaptació del PIB a la demarcació disminueix els primers vuit mesos de 2012

La recaptació del PIB a la demarcació disminueix els primers vuit mesos de 2012

El delegat provincial de l’Agència Tributària, Joaquin Maria Albisu, ha explicat aquest dimecres a la Cambra les principals mesures per la lluita contra el frau fiscal. Ha estat en el decurs de la conferencia inaugural del Màster Internacional de Fiscalitat que organitza la Cambra de Comerç de Reus i que enguany arriba a l’onzena edició. Albisu ha explicat que a la demarcació de Tarragona el descens de recaptació del PIB ha baixat dels 1.006 milions els primers vuit mesos de 2011, a 855 les mateixes dates de 2012.

En la seva intervenció Albisu ha donat dades de recaptació fiscal. En el conjunt de les administracions públiques de l’estat espanyol des de l’any 2007 s’han perdut set punts en termes de recaptació sobre el PIB, passant dels 200.676 milions d’euros als 161.760 de l’any 2011. Les xifres del 2012 també marquen aquesta tendència a la baixa. Durant els primers vuit mesos de l’any, i en relació al mateix període del 2011, la recaptació tributària a l’estat espanyol ha passat dels 104.493 milions d’euros als 99.666 milions. En el cas de la demarcació de Tarragona el descens també ha estat significatiu, passant dels 1.006 milions dels vuit primers mesos de 2011, als 855 del mateix període de 2012

Albisu -recordant la recent intervenció del Ministre d’Hisenda al Congrés de Diputats- ha apuntat que la crisi econòmica no pot ser la causa única del descens en la recaptació que s’explicaria, per tant, per un augment considerable de l’economia submergida. D’aquí que el reforçament de l’efectivitat en la lluita contra el frau hagi permès millorar els resultats a l’estat espanyol en aquest 2012 un 15% fins el mes de juliol, amb un augment de 6.400 milions d’euros en la recaptació.

Del conjunt de mesures per eradicar el frau, i que constitueixen infraccions tributàries, cal destacar entre d’altres la no presentació en terme o de forma incompleta, inexacta o amb dades falses les declaracions informatives a que es refereixi aquesta disposició addicional, i també s’endureixen les sancions en casos com la resistència, excusa o negativa a la inspecció. Atenent que ara mateix la lluita contra el frau és la prioritat de l’administració tributària, s’explica el reforçament substancial de les seves facultats en l’àmbit de la inspecció.

Sobre aquestes qüestions, el president de la Cambra de Comerç, Isaac Sanromà, ha volgut incidir en l’augment de la càrrega sancionadora en alguns casos com la "no presentació telemàtica de les auto-declaracions" i "l’obligatorietat d’efectuar els pagament a través d’una agència bancària amb les despeses addicionals derivades".

Pel president de la Cambra són "excessives" algunes de les sancions que es plantegen i que, paradoxalment, "poden afectar a les petites i mitjanes empreses que, sense afany de defraudar, de manera puntual podrien incórrer en simples errors materials en la presentació". Sanromà alerta que aquest nou règim sancionador pot representar "una major càrrega administrativa per les empreses" i afectar a la seva competitivitat.

Font: Reus Digital.
 

Pujar