Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

19 de novembre de 2012

L'Ajuntament de Reus i La Caixa subvencionen l'escola bressol a famílies amb risc social

L'Ajuntament de Reus i La Caixa subvencionen l'escola bressol a famílies amb risc social

L'Ajuntament de Reus ha posat en marxa el nou programa social 'T'ajudem a créixer', que permet a les famílies en situació de vulnerabilitat social l'assistència dels seus fills a les escoles bressol durant el curs 2012-2013. El projecte el promou l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament amb el suport de l'Obra Social 'la Caixa'.

Aquest programa dóna suport als infants i les famílies en situació de vulnerabilitat o de risc social per al menor perquè assisteixi a una llar d'infants durant el curs i tingui l'oportunitat de relacionar-se amb la resta d'infants. El projecte acaba de complementar el pagament de la matrícula de l'escola bressol.

El consistori va apujar el preu de les escoles bressol i va decidir fer subvencions per a les famílies que ho necessiten. Aquesta subvenció, juntament amb aquest programa i una petita aportació de la família, com a compromís personal, fan el pagament total de l'escola bressol.

El pressupost del nou programa és de 55.150 euros, dels quals 32.000 són aportats per l'Obra Social 'la Caixa' i la resta per l'Ajuntament de Reus. Les famílies que reben aquestes ajudes són derivades de Serveis Socials de l'Ajuntament, del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, de les escoles bressol o per demanda directa de la família, però sempre amb la valoració prèvia dels professionals municipals.

Les famílies que s'hi poden acollir són aquelles on cada un dels progenitors no supera els ingressos econòmics que marca l'Indicador de Renda de Suficiència, que actualment és de quasi 8.000 euros en còmput anual. A més, han de ser famílies on treballen els dos progenitors; famílies monoparentals amb el progenitor treballant; famílies on un progenitor treballa i l'altre pateix una malaltia que li dificulta la cura de l'infant; famílies on un dels progenitors es troba en situació de privació de llibertat i l'altre treballa, o infants amb necessitats educatives especials.

Actualment, vint-i-dos nens estan gaudint d'aquesta ajuda i durant el període de curs que queda, hi poden haver noves incorporacions.

Font: Reus Digital.

Pujar