Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

29 de novembre de 2012

Urbanisme aprova el POUM d'Alcover, que preveu un creixement de 1.000 nous habitatges

Urbanisme aprova el POUM d'Alcover, que preveu un creixement de 1.000 nous habitatges

La Comissió d'Urbanisme ha aprovat definitivament el nou Pla d'ordenació urbanística municipal d'Alcover (Alt Camp), que substitueix el planejament vigent des de l'any 1992. El nou POUM preveu la construcció de fins a 1.000 nous habitatges, entre els sectors pendents de desenvolupament i els nous que s'han planificat. En els pròxims 20 o 25 anys, el pla preveu un augment de població de fins a un 50% -ara Alcover té 5.150 habitants- i també contempla la possible ampliació de l'activitat extractiva en la cantera que funciona al municipi. D'altra banda, el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, ha apuntat que la comissió podria portar a aprovació el text refós del POUM de Tarragona el 17 de gener.

Després de sis anys de tramitacions, la Comissió d'Urbanisme de Tarragona ha donat llum verda al POUM d'Alcover. Serra ha explicat que el nou pla preveu un lleuger increment de 15 hectàrees del sòl ordenat. El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha destacat que el nou POUM és "adequat" i que pretén actualitzar el planejament vigent des de fa 20 anys al municipi i establir nous mecanismes de millora de la gestió urbanística municipal.

La Comissió podria desencallar l'esperat POUM de Tarragona al gener
Serra també ha apuntat que la reunió de la Comissió d'Urbanisme del 17 de gener podria portar a aprovació el text refós del POUM de la ciutat de Tarragona, si dona per bones les modificacions requerides al consistori i en les quals hi treballa des de fa més d'un any. El nou POUM planifica un creixement potencial de més de 2 milions de metres quadrats i una població de fins a 185.000 habitants, i regula, entre d'altres qüestions, el pla parcial on hi ha prevista la implantació d'Ikea.

Altres acords

D'altra banda, la Comissió ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Reus que afecta l'àmbit de la carretera C-14, a la zona del cementiri. També ha informat favorablement l'avanç del Pla especial urbanístic del Centre d'Estudis Superiors d'Aviació (CESDA) en sòl no urbanitzable "per donar reconeixement a les instal•lacions actuals i a futures ampliacions". L'avanç concreta els usos que es poden donar en aquest àmbit de 4 hectàrees, que fixa un sostre de 2.400 metres quadrats.

A més, la Comissió ha donat llum verda a l'avanç de la modificació del conjunt històric de Siurana, a Cornudella de Montsant (Priorat), que té com a objectiu, segons ha detallat Serra, "donar valor i protegir els elements i edificacions i equipaments que hi ha al nucli, tot buscant estratègies de recuperació del Castell de Siurana, i fomentar qüestions com ara el turisme rural, així com establir mesures per a la millora d'infraestructures i sistemes d'aparcaments".

Font: ACN.

Pujar