Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

19 de desembre de 2013

L'ABS de Vandellòs-l'Hospitalet ha estat reconeguda internacionalment

L'ABS de Vandellòs-l'Hospitalet ha estat reconeguda internacionalment

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant va obtenir, els dies 19 i 20 de novembre, de nou l’acreditació de la Joint Commission, un model internacional de qualitat assistencial que reflecteix un compromís de l’organització en la millora de la qualitat de l’atenció al pacient, garanteix un entorn segur i redueix riscos als pacients i als professionals. Aquesta acreditació s’atorga després de passar una avaluació externa duta a terme per membres de la Joint Commission i s’ha de renovar cada tres anys.

L’ABS de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant es va acreditar per primera vegada l’any 2001 i va ser la primera ABS de Catalunya a obtenir aquesta acreditació. Els estàndards per a l’atenció primària, desenvolupats per experts de tot el món, estan dissenyats per donar suport a millores sostingudes en l’atenció, promoure un marc per a la reducció de riscos, crear una cultura de la seguretat del treballador i del pacient i contribuir a la satisfacció del pacient.

L’acreditació de centres assistencials és el reconeixement que un centre compleix els nivells òptims de qualitat a partir de l’avaluació externa i independent de tot el centre, prenent com a referència uns estàndards derivats del consens científic i tècnic, públicament difosos i, per tant, coneguts prèviament per les organitzacions. Mitjançant el sistema Joint Commission-FADA, al nostre país ja s’han acreditat hospitals, centres d’atenció primària, centres especialitzats i residències sociosanitàries, tant del sector públic com del sector privat.

Els diferents programes d’acreditació estableixen sistemes d’avaluació que incorporen les àrees clau d’atenció interdisciplinària centrada en el pacient i els aspectes bàsics de la gestió i organització dels centres. Tenen la funció d’ajudar les organitzacions que proporcionen hospitalització o atenció ambulatòria a reforçar les seves iniciatives en seguretat del pacient, millorar-ne la gestió i reduir el risc i augmentar la confiança de la comunitat mitjançant el seu compromís amb la qualitat i l’atenció centrada en el pacient.

Els beneficis principals de l’acreditació per als centres i la seva població de referència són principalment tres. D’una banda, el fet d’estar centrat en l’atenció a la persona i de desenvolupar un enfocament assistencial que té al pacient com a eix central i requereix una atenció interdisciplinària basada en les seves necessitats i expectatives; també l’avaluació de la qualitat de l’atenció del pacient al llarg de tot el procés assistencial, des de la seva arribada a l’organització fins al moment de l’alta. De l’altra, el foment de la cultura de seguretat del pacient, és a dir, els estàndards destaquen especialment els continguts centrats en la seguretat del pacient i la reducció de riscos en els processos clínics i assistencials. I, finalment, el fet d’oferir un reconeixement internacional de l’atenció que es dispensa al centre: l’acreditació de la Joint Commission International demostra públicament que el centre compleix els requisits de qualitat de la institució de major competència tècnica del sector. Aquesta acreditació representa un reconeixement de prestigi indiscutible a nivell internacional.

Font: delcamp.cat
 

Pujar