Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

20 de juny de 2013

L'Aeroport de Reus redueix una quarta part del consum elèctric en un any

L'Aeroport de Reus redueix una quarta part del consum elèctric en un any

En tan sols un any, l'Aeroport de Reus ha reduït el seu consum energètic elèctric en 1,6 milions de kWh. Unes xifres que representen una quarta part d'aquest consum (reduint de 6.582.208 kWh a 4.970.622 kWh) i que han estat possibles gràcies a la instal·lació de sensors de presència i els controls horaris de la climatització i la il·luminació. 

Les noves mesures de control formen part del sistema de gestió d'energia –Pla d'Eficiència Energètica i Optimització– que li va valer la certificació ISO 50001 el passat més d'octubre, a la instal·lació aeroportuària.

16 comptadors en registren el consum

L'única font d'energia que utilitza l'Aeroport de Reus és l'elèctrica. Cada mes es mesura el consum amb 16 comptadors que registren informàticament les dades per poder efectuar un control operacional que permeti estudiar l'evolució del consum en les diferents zones de la Terminal.

Algunes de les accions que s'han dut a terme i que han permès l’optimització de recursos energètics són la instal·lació de sensors de presència en els serveis i les zones de pas, el control de la il·luminació dels aparcaments i zones exteriors, o la climatització i il·luminació de les diferents zones interiors, ajustant al Real Decret RD 1886/2009, i programant segons l'horari de vols i oficines.

La reducció té també el seu origen en la compartimentalització dels diferents edificis de la Terminal, amb un estricte procediment de seguiment i supervisió d'equips, optimitzant així recursos i sempre dins del marc de la política ambiental d'Aena, encaminada la protecció del Medi Ambient.

El control de les torres d'il·luminació, clau

La coordinació de la programació de les operacions d'estacionament a la plataforma d'aeronaus que es realitza a l'Aeroport de Reus, és un altre factor important en la reducció del consum de recursos energètics, concretament a través de la programació de les torres d'il·luminació. Amb el mateix objectiu es coordinen tots els processos d'obertura i tancament de l'abalisament del camp de vol.

Aquestes dades permeten, a la direcció de l'Aeroport de Reus, plantejar-se l'horitzó de fomentar la gestió sostenible a través de l'ús responsable i eficaç dels recursos, sense que això afecti al treball diari i els nivells de seguretat requerits.

Font: Reus Digital.

Pujar