Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

12 de març de 2014

Aigües de Reus obté un benefici de 114.000 euros amb la venda d'energia elèctrica

Aigües de Reus obté un benefici de 114.000 euros amb la venda d'energia elèctrica
Aigües de Reus va facturar l’any passat 348.113,33 euros amb la venda d’energia elèctrica produïda a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). La major part d’aquesta energia es produeix a partir de l’aprofitament del biogàs resultant dels residus orgànics que, prèviament, i mitjançant el procés de depuració, s’han aconseguit aillar de l’aigua bruta que arriba a l’estació depuradora a través de la xarxa de clavegueram. Els actuals processos de depuració d’aigües consisteixen a extreure –mitjançant procesos físics, químics i biològics– els contaminants que conté l’aigua residual quan arriba a l’EDAR. Un cop eliminats aquests contaminats i aillats els residus orgànics que contenia l’aigua bruta, són diversos els aprofitaments que s’obtenen. D’una banda, part de l’aigua regenerada s’utilitza per al reg de camps de conreu i, d’una altra, s’acaben obtenint dos productes més: biogas (que s’utiliza com a recurs energètic) i adob orgànic (que es destina a l’agricultura i la jardineria). En el cas del biogas, el procés no deixa de ser molt elemental. I és que la digestió (o fermentació) dels residus orgànics que s’han aillat de l’aigua, genera de forma natural un gas (gas metà, fonamentalment) que es reaprofita com a recurs energètic. En el cas de l’EDAR de Reus, el biogas que s’obté es destina, en part, a generar escalfor en processos interns de la pròpia estació depuradora i, en una altra part, s’acaba comercialitzant com a electricitat que es produeix mitjançant cogeneració. És així que, en total, durant el 2013, l’estació depuradora va produir 1.266.573 kilowatts/hora a partir del biogas. Si als ingressos derivats de la venda directa d’electricitat a partir d’aquest gas, s’hi afegeix la part de producció energètica que s’obté amb la intervenció de gas natural (que ha estat de 691.110 Kwh més), el resultat ecònomic són els 348.113,33 euros ingressats a partir de la venda de l’energia generada en la pròpia EDAR. No obstant això, però, i un cop descomptada la despesa necessària, els beneficis de la generació d’electricitat a la depuradora van ser 114.457 euros el 2013. Uns resultats que beneficien directament l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que, finalment, acaben representant un menor cost d’explotació del sistema de sanejament de Reus. Del procés de depuració de l’aigua també se’n deriven fangs deshidratats i adobs orgànics. Així, el 2013, l’EDAR va generar 5.621 tones de fangs deshidratats, que es destinen a l’agricultura mitjançant empreses especialitzades, que s’encarreguen tant del seu transport com de la seva gestió integral. Una part dels fangs, però, acaba convertida en adob, mitjançant un procés de compostatge accelerat en reactors oberts airejats. El 2013 van ser 438 tones, que se serveixen a una vintena d’empreses de jardineria de la zona. Tot i això, arran de la crisi econòmica, la demanda d’adob per a jardineria ha patit una forta davallada, i les magnituds són molt inferiors a les de fa cinc i sis anys enrera, quan la quantitat de fang deshidratat processat a la planta de compostatge es va situar al voltant de les 1.250 tones. Font: Reus Digital.

Pujar