Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

17 de setembre de 2014

La dèbil demanda interna, la caiguda de l'exportació i la manca de crèdit limiten el creixement

La dèbil demanda interna, la caiguda de l'exportació i la manca de crèdit limiten el creixement
La dèbil demanda interna, la caiguda de l'exportació i la manca de crèdit limiten el creixement 17 de Setembre de 2014 La debilitat de la demanda interna, la caiguda de les exportacions i la manca de fluïdesa en el crèdit cap a les empreses continuen llastant el creixement de l'economia de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En aquests termes s'expressa l'informe del conjuntura econòmica del segon trimestre de 2014 elaborat pel Grup de Recerca d'Indústria i Territori (GRIT) de la URV, que malgrat reconèixer indicadors puntuals que conviden a l'optimisme, alguns aspectes estructurals continuen mantenint l'activitat econòmica en situació d'estancament. La lleu millora de l'ocupació registrada durant aquest període s'ha quedat molt per sota de la mitjana catalana i estatal. Els febles i relatius símptomes de millora del indicadors macroeconòmics que els experts han apuntat en l'àmbit estatal i català encara són menys perceptibles al teixit productiu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. "Els indicadors de conjuntura són optimistes però des del punt de vista de l'estructura deixen molt a desitjar", sosté el catedràtic d'Economia Aplicada de la URV, Agustí Segarra. L'informe de conjuntura del segon trimestre d'enguany que impulsen les quatre entitats camerals de la demarcació i elabora el GRIT de la URV constata, de fet, que en el camp de l'ocupació sí que s'ha registrat un increment de l'ocupació néta i una reducció de l'atur. Es tracta però, en el cas del nombre d'ocupats, d'un pírric 0,81% de creixement interanual, molt lluny del 3,38% de la mitjana catalana. "Costa veure una tendència d'activitat optimista. Continuem en procés d'estancament", apunta el professor de la URV i responsable de l'informe, Joaquim Margalef. El relatiu optimisme encara queda més matisat si es té en compte, apunta l'informe, que aquestes comarques acumulaven taxes d'atur més elevades que la resta. Tot i reduir-se gairebé dos punts interanuals -unes 9.000 persones-, la taxa d'atur a la província de Tarragona arriba al 23.78%, pel 20,22 del global català. "Per cada 100 persones que baixa, 70 s'aparten del mercat treball i 30 representen l'augment d'ocupació", abunda Margalef. Aquesta constatació té efectes directes en un dels pilars sobre els quals s'havia de sustentar la recuperació de l'activitat: el creixement de la demanda interna. En aquest cas, i a excepció feta de les aportacions del sector turístics, Margalef certifica l'existència d'un "problema greu" en aquest aspecte. Les exportacions, recorda, porten caient des de 2013. "Els preus no pugen, l'IPC va ser negatiu al juliol i a l'agost. Simptomàticament, al juliol, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre va ser negatiu mentre a Catalunya i a Espanya eren positius", aclareix. "Han hagut bones perspectives d'ocupació en relació amb altres anys però l'activitat econòmica no revifa com en altres llocs. El dèficit públic no frena, augmenta el deute públic, els interessos Depenem de què passa la Unió Europea. L'economia alemanya i francesa va frenar -també els Estats Units-. Això es manifesta en les exportacions i la demanda interna", sosté el mateix Margalef. Bona part d'aquestes exportacions, de fet, tenen com a destinació països de la Unió Europea. Per si això fosc poc, malgrat la política monetària del Banc Europeu, que pràcticament "regala" els diners amb tipus d'interès irrisoris, el crèdit continua sense fluir cap a les empreses. "Els crèdits han disminuït més al territori que a la resta de l'Estat. Els dipòsits han augmentat. Hi ha un problema d'inversió i les expectatives de consum es frenen", comenta. Un exemple més: es donen menys hipoteques i la seva quantitat és més baixa. Malgrat això, constata, l'estructura empresarial del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre aconsegueix "aguantar" sense grans variacions. Les empreses supleixen aquesta carència de finançament amb ampliacions de capital, sosté el secretari de la Cambra de Tortosa, Jaume Sabaté. En el parer de Segarra, cal caminar cap a polítiques que esborrin l'actual dualitat dins la Unió Europea i donin cabuda a tots els estats comunitaris. "El nostre model és Alemanya", rebla. Creu que cal potenciar les empreses amb important component tecnològic com a via principal per ocupar personal qualificat. Font: ACN.

Pujar