Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

10 de maig de 2012

Situació de risc per superació del llindar d'ozó troposfèric a Alcover

Situació de risc per superació del llindar d'ozó troposfèric a Alcover

La Direcció General de Protecció Civil ha emès un avís de situació de risc per superació del llindar d'ozó troposfèric a Alcover (Alt Camp). L'avís s'emet en base al comunicat de la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que s'ha superat el llindar d'ozó troposfèric per sobre dels 180 mm3 a la zona d'Alcover.

Actualment els nivells ja estan disminuint i es preveu que no es doni cap superació de llindar més durant aquest dijous. És possible que part de la població sensible -malalts de cor i pulmó, persones amb altres malalties, infants i gent gran- presenti símptomes de malestar general, afectacions respiratòries o irritacions oculars i de gola.
Per aquest motiu, es recomana a aquests grups sensibles que evitin fer esforços físics a l'aire lliure durant temps prolongat fins a les 20 hores. Superar aquests valors d'ozó és deu sobretot a la suma d'aquest gas amb la pol•lució que es desprèn de cotxes, fàbriques o gasos que provenen d'origen natural. A més, les condicions climatològiques poden afavorir a la superació dels límits permesos gràcies sobretot als alts nivells de radiació.

L'any passat a Catalunya el llindar d'ozó troposfèric permès es va superar en 21 ocasions, segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. Es dóna el cas que al municipi d'Alcover ja es van superar els límits en dues ocasions.

Font: delcamp.cat

Pujar