Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

25 de maig de 2012

Una comissió de treball valorarà com les retallades afecten l'autonomia universitària

Una comissió de treball valorarà com les retallades afecten l'autonomia universitària

El Claustre de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat una proposta d'actuació en defensa de l'autonomia universitària, que consisteix en la formació d'una comissió de treball perquè coordini i impulsi l'elaboració d'un estudi respecte de la presumpta vulneració de l'autonomia universitària arran de les retallades del govern de la Generalitat i del Decret Llei del govern de l'Estat. La comissió de treball està formada pels professors Jordi Jaria i Joan Igual, Maria Roig i Joan Martínez del PAS, i els estudiants copresidents del Consell d'estudiants, Alexandre Hernández i Sara Reigada, a més d'Helena Fraga com a secretària tècnica. L'estudi s'ha de presentar a la propera sessió de Consell de Govern de juliol.

La creació d'aquesta comissió de treball la va donar a conèixer ahir el rector Francesc Xavier Grau durant la presentació al Claustre de l'informe de la tasca de l'equip de govern en aquest segon any de mandat. En l'exposició del balanç, el rector va dir que tenia una sensació agredolça en presentar unes dades positives en els diferents àmbits d'activitat, que fan constatar la marxa en progressió de la Universitat, però en un entorn negatiu, de limitació, i de descontentament tant dels estudiants com del PDI i del PAS.

Entre les dades positives destaquen el creixement en nombre d'alumnes en el conjunt dels 42 estudis de grau, passant de 3.052 estudiants el curs passat als 3.285 d'enguany. La proporció en nombre d'estudiants de grau/ postgrau és de 5/6, que és adequada a una universitat que forma investigadors, a través de màsters i doctorats. El percentatge d'alumnes estrangers en l'etapa de postgrau és del 27,3%. El nombre d'estudiants de formació permanent ha baixat (3.572-4.388).

D'altra banda, l'augment de la producció científica a la URV ha fet que s'avanci en visibilitat internacional i impacte. L'impacte normalitzat de la Universitat, és a dir, l'impacte científic en relació amb la mitjana del món que és 1, és d'1,61%, i és la 3ª de les primeres vint universitats espanyoles del rànquing d'impacte normalitzat. L'índex d'excel•lència, o percentatge de producció científica inclosa dins del 10% dels documents més citats, és del 17,80%, ocupant el 7è lloc de les vint primeres en impacte normalitzat de l'Estat.

Font: delcamp.cat. Imatge: Tarragona21.
 

Pujar