Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Habitatges modulars

Paral•lelament a la necessitat d’orientació a la sostenibilitat en el disseny d’habitatges, es registren cada cop més iniciatives per a la disponibilitat d’habitatges de baix cost per a col•lectius que tradicionalment hi han tingut accés limitat (com ara joves i famílies d’ingressos reduïts).

Per exemple, en el marc del saló Construmat, l’anomenat Proyecto Casa Barcelona ha representat una iniciativa d’abast significatiu per a la generació de propostes en aquest sentit.

Algunes de les experiències amb major dinàmica d’implantació tenen a veure amb l’aprofitament de contenidors de transport, permetent una elevada flexibilitat i arribant fins i tot a la configuració de petits barris (en ciutats com Amsterdam). Representen un pas més en relació a altres construccions prefabricades o modulars. 

El repte d’aquest tipus d’habitatges és aconseguir un equilibri suficient entre costos, habitabilitat i atractiu en general. Aquestes tipologies d’habitatges tenen una forta vinculació amb les tendències d’arquitectura sostenible i generen cada cop més iniciatives empresarials.