Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Liverpool 2024: People, place, prosperity

És un document de prospectiva econòmica fortament basat en els apartats de cohesió social. S’emmarca en la iniciativa Liverpool Vision, que cerca impulsar una ciutat de nivell internacional per al foment empresarial.

Liverpool és una àrea que ha patit fortes dinàmiques de desindustrialització i un atur significatiu, tot i que els darrers anys ha mostrat signes evidents de recuperació i de terciarització.

També és una àrea metropolitana que ha d’acabar de trobar el seu posicionament en el context britànic (molt definit pel paper de Londres i la proximitat de Manchester) i internacional.

Tot això juntament amb el repte de seguir renovant el teixit socioeconòmic i afavorir una orientació a la qualitat de vida. Per a aquestes finalitats disposa d’elements d’oportunitat com un port competitiu per les connexions amb Àsia i la seva funció com a ciutat-porta de la regió. El seu entorn immediat concentra 1,1 milions de llocs de treball i quatre universitats, amb més de setanta mil estudiants.

Aquest document de visió planteja Liverpool com a: ciutat global i centre regional de negocis; hub cultural; centre internacional; àrea inclusiva, diversa i cosmopolita; ciutat amb estil i talent; ciutat innovadora i creativa; ciutat emprenedora i productiva.
Alguns dels àmbits d’actuació recents i/o immediats que es defineixen: afavorir un entorn de negocis al centre de la ciutat; Northshore i north Liverpool com a area preferent d’inversió; capitalitat cultural.

Enllaç:

Liverpool Vision