Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Marca ciutat i territori

En un context de globalització i de competència creixent entre ciutats i territoris, la vertebració de marques locals i/o territorials és fonamental per al posicionament competitiu.

La marca no és únicament un logo, sinó que es tracta d’un conjunt de valors que volen representar la ciutat o territori respectius, que es vertebren mitjançant una imatge amb diferents aplicacions. La marca de ciutat o territori tampoc és (almenys únicament) una marca de promoció turística, sinó que engloba tots els elements de competitivitat i de qualitat de l’àrea en qüestió.

Per exemple, la ciutat de Barcelona genera imatge de marca associada a conceptes com el dinamisme, el potencial cultual i lúdic, la qualitat de vida i el potencial emergent de les TIC. En la mateixa línia, una ciutat com Bilbao representa regeneració urbana, qualitat residencial lligada a una dimensió assequible, equilibri entre tradició i creació innovadora, etc. Les estratègies de promoció amb la respectiva marca impliquen treballar a partir d’aquests elements vertebradors i altres que es poden anar afegint.

Amb visió territorial, el concepte "marca" no té el mateix nivell de desplegament. Per exemple, el Camp de Tarragona es troba mancat d'identitat ciutadana en relació als nivells metropolità (àrea central) i regional (sis comarques). Incideixen tendències centrífugues i la confluència de diverses nomenclatures (Costa Daurada). Constitueix una necessitat estratègica la vertebració de marca sobre els punts forts del territori (Mediterrània, qualitat de vida, romanitat, sectors potents i sistema d’innovació, caràcter policèntric, equilibri entre espais urbanitzats i espais naturals). Una opció és la creació d’una nova nomenclatura aglutinadora (equivalent p.ex. a Ciudad Astur).