Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Pressupostos participatius de Porto Alegre

El govern local va crear fa una dècada un sistema innovador i revolucionari per tal de formular i fer el seguiment del pressupost municipal, marcat fins llavors per les dinàmiques de corrupció.

En aquest sistema no participen únicament els tècnics i les autoritats municipals. És la població, mitjançant un procés de debats i consultes, qui determina i decideix la quantitat d’ingressos i despeses, així com on i quan realitzar les inversions, quines són les prioritats i quins els plans i accions que ha de portar a terme el govern local.

Des dels seus inicis, la participació popular ha afavorit l’eficàcia en la despesa, amb inversions de més de 700 milions de dòlars, sobretot en infraestructura urbana i la millora de la qualitat de vida de la població.

El pressupost participatiu ha demostrat també que la intenció de comptar amb mecanismes eficaços de participació i el compromís del govern de fer allò que ha decidit la població, és essencial per separar les barreres entre societat i administració, i per a formar una ciutadania activa i mobilitzada. A partir de l’experiència, unes 70 ciutats a Brasil fan servir el mateix sistema de pressupostos participatius, vertebrats a partir de trobades, convencions o assemblees.