Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Oficina Estratègica de Gipúscoa

L’Oficina Estratègica de Guipúscoa (OEG) és un espai foral nou sorgit des d’una òptica institucional innovadora. Es troba sota la responsabilitat directa del Primer Tinent de Diputat General, per la qual cosa es configura com un espai de capçalera la mirada de la qual és transversal, no sectorial. Com a objectiu general, i partint de la reflexió estratègica, ha de planificar a llarç plaç i elaborar una visió de futur per a Guipúscoa. Concretament, les funcions són:

• Promoure la reflexió estratègica, actualitzant el procés de reflexió estratègica G2020 (els seus reptes i l’escenari escollit), per tal de proposar un escenari renovat.
• Elaborar i gestionar una estratègia per a la construcció de l’escenari de futur escollit.
• Monitoritzar i revisar periòdicament l’estratègia.
• Adaptar l’estratègia a noves situacions, mitjançant l’anticipació i vigilància estratègica.
• Adaptar l’estratègia a noves situacions, mitjançant la participació i vigilància estratègica.
• Seguiment i avaluació del Pla de Gestió 2007-2011 de la Diputació Foral de Guipúscoa, en coordinació amb el Gabinet del Diputat General.

Aquestes funcions es tradueixen en els següents objectius específics:
• VISIÓ de futur: escenari i reptes estratègics.
• ESTRATÈGIA de llarg plaç: elaboració-gestió, seguiment-revisió, anticipació-vigilància.

Un cop definides les funcions i objectius en el decret d’estructura, l’Oficina Estratègica va activar les seves funcions a través del procés denominat Gipuzkoa+20, plantejat com un procés d’aprenentatge i entrenament, que va durar dos anys, des de maig de 2008 fins juliol de 2010.

Es troba en contacte amb centres de prospectiva d’abast internacional.
Enllaç:

Estratègia G+20