Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Parc Empresarial Irita (Zarautz)

Preveu 68.500 metres quadrats de superfície construïda, incloent oficines (31.800 metres quadrats), magatzems (4.500), espai comercial (4.500), aparcaments (24.500), un hotel de quatre estrelles i centre de reunions (3.150).

Projecte promogut per Zarautzko Industrialdea (societat que integra Ajuntament, Diputació i Govern Basc). S’inclou en el Fons Estratègic de Sòl que a partir de la darrera administració prioritza el finançament de determinades actuacions.

La ciutat obté també un parc de 7.000 metres quadrats i una superfície equivalent d’espai lliure. L’Ajuntament aprofitarà per recuperar els marges del riu, crear zones humides i construir un carril bici.

Representa la voluntat de posicionar el municipi en relació al context metropolità donostiarra i l’arc atlàntic. Segons l’ajuntament, pot constituir un element tractor de l’economia amb la implantació d’empreses innovadores i d’alt valor afegit, en un mercat en el qual les activitats tradicionals es veuen substituïdes i/o complementades per altres especialitzades en recerca i desenvolupament.