Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Màlaga és la ciutat més intel•ligent de l’Estat pel seu grau d’implantació tecnològica, segons el Ranking de Ciudades Inteligentes elaborat per la consultora IDC, el qual ha examinat les ciutats de més de 150.000 habitants. Segueixen la ciutat andalusa Barcelona, Santander, Madrid i Donostia-Sant Sebastià.

La ciutat obté una puntuació alta en dues dimensions d’intel•ligència: Energia i Medi Ambient Intel•ligents i Serveis Intel•ligents. Parteixen del projecte Smart City Málaga, amb la qual la ciutat s’ha convertit en pionera.

En els àmbits d’energia i medi ambient, l’objectiu de la ciutat és obtenir un estalvi energètic del 20 per cent després de l’adopció de les següents mesures: aconseguir una integració òptima de les fonts d’energia renovables en la xarxa elèctrica o acostar la generació al consum mitjançant l’establiment de nous models de gestió de la microgeneració elèctrica. També es van establir punts com utilitzar bateries per emmagatzemar l’energia generada per utilitzar-la en el control climàtic d’edificis, enllumenat públic i transport elèctric; i aprofitar els comptadors intel•ligents, els sistemes avançats de telecomunicacions i el telecontrol per transformar les operacions de la xarxa de distribució elèctrica.

El nomenament afegeix visibilitat internacional a la ciutat, que aspira a ser node de referència en materia tecnològica. Per exemple, a partir d’un conveni amb el Govern japonés amb participació d’empreses d’ambdós països, es preveu la circul•lació de 200 cotxes elèctrics pels carrers el 2012.

Enllaç:

Smart City Málaga