Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Màster de Química a Saragossa

Els principis de la química sostenible (Paul Anastas) inclouen: prevenció, economia d’àtoms, tecnologies per a productes intermedis menys tòxics, generació de productes finals més segurs, reducció de l’ús de substàncies auxiliars, disminució del consum energètic, ús de matèries primeres renovables, potenciació de la catàlisi, disseny per a la degradació, monitorització en temps real, minimització del risc.

Les exigències de legislació europea motiven una nova demanda de professionals. El màster de Saragossa és una titulació oficial orientada a llicenciats en Química, enginyers químics, enginyers tècnics industrials i afins.

El ranking de la Universitat Jiao Tong de Shanghai situa la Universitat de Saragossa en la 13ª posición europea i primera espanyola.