Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Pla Regional Valle del Duero

Té com a objectiu principal convertir el corredor en model de desenvolupament sostenible, amb un horitzó 2020. El programa d’inversions es completa amb projectes privats i amb el desbloqueig d’infraestructures com l’Autovia del Duero i el corredor ferroviari. S’orienta a la captació de fons europeus.

Contempla més de 100 accions en un àmbit de més de 25.000 km2 i amb uns 800.000 habitants. Afecta onze espais naturals i més de 500 béns culturals. Es tracta d’un territori amb forts trets d’identitat, caràcter central, recursos de qualitat i potencials en ambits diversos, com el vi I el turisme rural.

És un projecte d’abast regional i vocació transfronterera, així com d’un marc d’actuació i coordinació d’iniciatives sectorials i una eina potent per a la dinamització socioeconòmica del territori Duero.

Es basa en 5 eixos estratègics d’actuació: Aigua i Recursos Naturals; Infraestructures i Tecnologia; Qualitat Agroalimentària; Cultura i Patrimoni; Energia. Parteix de dos submodels bàsics i complementaris: protecció dels valors naturals i culturals i desenvolupament dels recursos i potencials.

Defineix diversos sistemes territorials i plans sectorials de desenvolupament: desenvolupament energètic, patrimoni i turisme, pla de qualitat, pla de xarxes dotacionals, pla de qualitat ambiental, pla d’innovació i desenvolupament tecnològic, pla d’espais formatius.

Cal destacar també les Cúpulas del Duero, 5 actauciosn emblemàtiques com a suport per a activitats turístiques, formatives, de recerca i innovació. Són: Cúpula del Agua (prov. Salamanca), Cúpula de la Tecnología (p. Zamora), Cúpula del Vino (p. Valladolid), Cúpula del Patrimonio (p. Burgos) i Cúpula de la Energía (p. Soria). Les cúpules inclouran espais formatius, d’administració i gestió, d’innovació i desenvolupament empresarial i de difusió i exposició.

Enllaç:

Pla Regional Valle del Duero