Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Parc logístic PLA-ZA (Saragossa)

Ocupa uns superfície total de 18,26 milions de metres quadrats, constituint actualment el major espai logístic europeu. Es planteja per la disponibilitat de sòl i per la seva localització estratègica entre les principals àrees urbanes de la Península.

A banda dels espais de domini públic, com xarxa viária i espais verds, inclou usos com ara: àrea comercial, parc empresarial, centre integrat de negocis i accés a sistemes ferroviaris. L’espai d’activitat logística es divideix en industrial, intermodal ferroviària i intermodal aeroportuària. La localització de la instal•lació ofereix una potencialitat afegida a elements preexistents com l’aeroport i la Fira de Saragossa.

Els avantatges competitius es basen en:
• La localització en un espai amb més de 20 milions d’habitants (300 km).
• Localització amb tots els mitjans de comunicació i connexions aèries creixents amb els principals centres urbans europeus.
• La interconnexió dels eixos peninsulars (incloent l’eix Somport-Sagunt) i unes infraestructures de transport en millora constant.
• L’aposta de Saragossa pel sector logístic (incloent l’àmbit formatiu superior).
• Prestacions de darrera generació.• El funcionament com a port sec en relació a ports mediterranis i cantàbrics, i com a centre d’integració per als operadors logístics.
• La funcionalitat i eficiència, amb el disseny d’àrees especifiques.
• La fiabilitat de d’una societat amb administracions i entitats financeres.

Juntament amb les plataformes d’Osca (PLHUS), Terol (Platea) i Fraga (PL Fraga) constitueix el sistema logístic de promoció pública a Aragó.