Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Pla de Regeneració Econòmica Swansea 2020 (Gal·les)

Swansea s’ha beneficiat els darrers anys d’inversions significatives i d’un creixement de l’ocupació els darrers anys. Per tal de consolidar el procés i superar la situació actual, s’ha impulsat aquesta estratègia que ha de guiar la regeneració de l’economia els propers anys. L’estratègia ha estat impulsada pel Swansea Economic Regeneration Partnership (SERP), ens que cerca incrementar els nivells de prosperitat per a les empreses I la societat de la ciutat i el comtat.

Swasea 2020 ha estat preparada seguint àmplies consultes amb partners i és recolzada per una base documental significativa. Representa una clara i ambiciosa visió per al futur, i prioritza les claus de la regeneració econòmica per recolzar aquesta visió. Es planteja sobre sis eixos estratègics, que volen respondre concretament a les circumstàncies econòmiques de Swansea: increment de la productivitat; economia del coneixement; equitat econòmica; emprenedoria; clústers centrals; nens i joves. Es basa també en conceptes com el sentit de la identitat, espais competitius i excel•lència en sostenibilitat.

Enllaç:

Swansea 2020