Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Parc Empresarial Torreblanca (Lleida)

Representa el nou gran centre estratègic d’activitat econòmica de Lleida i la seva àrea, que comptarà amb una superficie de 500 hectàrees.

Es pot considerar un espai estratègic, al sud-est de la ciutat, al costat de l’actual línia de ferrocarril, el futur eix ferroviari transversal, la línia d’alta velocitat i la carretera N-240 (incloent la variant sud). Ha de constituir un punt estratègic de distribució de diferents sistemes urbans de Catalunya i Aragó.

Preveu la futura connexió amb tramvia per tal d’enllaçar amb el nucli urbà i els nodes de comunicacions. La distribució d’usos contempla des de la localització d’activitats de petita dimensió i elevat valor afegit a la implantació logística, així com una elevada dotació d’equipaments i serveis públics i privats.

Projecte dissenyat per l’equip d’arquitectes Jornet-Llop-Pastor, SCP. Plantejat amb clar respecte a la les preexigències ambientals del territori. L’orientació sostenible preveu per exemple la instal•lació de sistemes centralitzats de producción d’energia per donar serveis de climatització als edificis, i climatització i energia térmica a les indústries.
Es complementa amb actuacions estratègiques industrials de l’Incasòl a Alguaire, Almacelles, Tàrrega i la pròpia ciutat de Lleida.