Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Xarxa gironina de vivers d'empreses

La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a línia d’actuació prioritària la col•laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.

Mitjançant la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) dóna suport als municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica, habilitant un espai de treball per aprofitar les sinergies i complementarietats de les entitats locals adherides.

El Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials (DOGC) és fruit de la col•laboració entre diverses institucions públiques i privades gironines. És un projecte d’abast territorial adreçat a fomentar la creació de noves empreses de base tecnològica i de serveis al tota la demarcació de Girona, potenciant el desenvolupament de nous projectes empresarials.
 

Enllaç:

Xarxa de vivers comarques gironines