Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Espais de treball

Les tendències econòmiques i socials propicien l’aparició de nous espais empresarials i de treball, destacant dinàmiques com:

1. La creació d’espais per a empreses – preferiblement d’orientació tecnològica- en àmbits urbans redissenyats (p.ex. 22@ a Barcelona, amb successives repliques tant a la pròpia àrea barcelonina com en altres ciutats).

2. L’aparició de nous espais perifèrics d’oficines, caracteritzats per la bona connectivitat i el disseny gairebé autosuficient pel que fa a serveis bàsics (p.ex. zona Gran Via a l’Hospitalet). Aquesta orientació arriba a veritables petites ciutats de caràcter terciari en el cas de les principals seus corporatives, com ara Santander, Endesa i Telefònica a l’entorn de Madrid).

3. L’orientació de les localitzacions econòmiques a parcs empresarials que acullen activitat industrial i terciària i múltiples serveis de suport (dels quals es recullen múltiples exemples en l’àmbit de bones pràctiques econòmiques). Destaquen espais com Rivas Futura, a la perifèria madrilenya, que inclouen oferta comercial i d’oci, espais esportius i fins i tot dutxes i sala d’estar i recepció de visites en els propis despatxos.

4. La tendència a la configuració interna en forma d’espais de treball oberts i flexibles, propiciadors de noves dinàmiques laborals i que tenen en el context econòmic actual un punt de suport (p.ex. espais de coworking i fins i tot de treball a domicili). Aquest darrer eix representa un element de transformació social progressiva.

A la imatge podeu veure la Seu financera del Santander.