Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Agències d'urbanisme a França

Són organismes públics d’estudi i de reflexió sobre l’ordenació i el desenvolupament de les grans aglomeracions franceses. La major part d’elles tenen un estatut d’associació on es retroben, al voltant de les col•lectivitats implicades, l’Estat i altres agents públics del desenvolupament urbà.

Existeix una federació d’abast estatal d’aquestes agències, que n’agrupa un total de 53. És en realitat una associació de càrrecs públics que ofereix un lloc privilegiat de diàleg sobre les qüestions urbanes. Pren posició en els grans debats nacionals i europeus sobre les polítiques urbanes i el futur de les ciutats.

Enllaç:

Fédération Nationale d'Agences d'Urbanisme