Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Regeneració del centre de Bradford (Anglaterra)

Bradford és una important ciutat dels Midlands, propera a Leeds i que ha patit dinàmiques de desindustrialització molt acusades.

Fruit de la seva evolució industrial i demogràfica ha experimentat la consolidació de buits significatius en el seu teixit urbà, que s’identifiquen actualment com a espais d’oportunitat per al futur de la ciutat.

Aquest projecte integral es planteja com a àrea per a la cohesió urbana i social (a partir de la creació d’espais públics i d’equipaments estratègics) i també com a oportunitat per a la inversió.

L’objectiu final és vertebrar una àrea realment representativa que parteixi del “cosit” de les diferents peces del centre i que pugui projectar la ciutat a l’exterior.

Enllaç:

Regeneració Bradford Centre