Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Clyde Waterfront, eix de regeneració (Escòcia)

Es planteja com un projecte integral de regeneració urbanística i territorial i de reactivació econòmica per a un ampli context territorial, que pretén transformar el corredor del Clyde, de gran significació industrial fins a dates recents, en un eix de noves oportunitats per a la inversió, la creació de llocs de treball i el desenvolupament de comunitats residencials atractives.

El corredor abasta un ampli espai a l’entorn de Glasgow, principal centre urbà i industrial d’Escòcia i que ha patit dinàmiques de recessió sectorial i pèrdues de qualitat ambiental les darreres dècades.

Es fonamenta en un seguit de peces estratègiques que desenvolupen els mateixos criteris de regeneració (espais oberts i d’habitatge, passeig fluvial, espais empresarials) en un context local. Entre aquestes peces destaca Clyde Gateway.
Es preveu la generació de 50.000 llocs de treball en les actuacions més directament vinculades al projecte, que s’ha beneficiat d’ajuts diversos de la iniciativa URBAN europea.

Pel fet d’incloure elements de patrimoni industrial i espais d’alta qualitat ambiental, el projecte ha de donar a tot aquest territori una clara projecció turística i un atractiu residencial afegit.

Enllaç:

Clyde Waterfront