Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Randstad i Cor Verd a Holanda

El Randstad és el nom de la major conurbació dels Països Baixos i una de les més grans d’Europa. Cal distingir entre la regió metropolitana de Randstad, amb 6,5 milions d’habitants, i la Regió de Randstad (associació socioeconòmica) que agrupa 76,6 milions d’habitants, la meïtat del país.

El Randstad és format per una cadena de ciutats i aglomeracions urbanes, subdividida en l’ala de l’entorn de Rotterdam i el seu equivalent de l’entorn d’Amsterdam. A banda d’aquests dos grans centres, la regió urbana inclou nuclis com la Haia, Leiden, Haarlem i Utrecht. Existeix un cert conflicte territorial entre les ciutats grans (que aspiren a la descongestió) i les petites (que volen preservar la seva identitat).

El concepte tendeix a evolucionar vers Deltametropolis com a concepte de planejament de cara al futur.

Al mig del sistema i ha el Groene Hart o Cor Verd, un espai relativament poc poblat i de trets rurals. Va rebre aquesta denominació a mitjans del segle XX, i es va preservar en part per les dificultats per a la construcció que representava el tipus de sòl predominant, regat per múltiples cursos fluvials.

El govern del país va crear una política específica el 2003 per a la preservació del Groene Hart, incloent limitacions per a la construcció. El planejament de l’espai inclou bàsicament quatre àrees: exterior urbà, amb les ciutats separades per corredors verds; espai de boscos i aigua, per frenar l’expansió periurbana; quatre àrees centrals de natura i esports aquàtics, interconnectades; connexió interna vegetal.

Enllaç:

Delta Metropolis