Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Ecociutat de Sarriguren (Navarra)

Iniciativa promoguda pel Departament de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Habitatge de Navarra amb l’objectiu de crear una àrea residencial, ubicada a la comarca metropolitana de Pamplona, que integri els conceptes bàsics del desenvolupament sostenible, entès com l’equilibri entre progrés econòmic, benestar i medi ambient.

Un objectiu clar ha estat crear una comunitat urbana diversa amb integració social d’ús residencial i activitats d’innovació.

Projecte pioner a l’Estat, l’horitzó final és de 5.217 habitatges (un 98,12% protegits). Es planteja sobre diverses tipologies constructives: antic poble (marc de relació social i nucli de l’ecociutat), condominis (illes tancades), portes de Sarriguren, Miradors.

Algunes dades significatives:
• Gran part del sistema viari és exclusivament peatonal, i incorpora voreres rebaixades.
• Superfície de 88.723 m2 de zona verda, recuperant en part la imatge de camps conreats.
• Més d’11.000 places d’aparcament previstes.
• Previsió de més de 4.013 unitats d’arbres i arbuts.
• Engloba diversos criteris per ser Bona pràctica de Nacions Unides (habitatge ecològic, estalvi energètic, accessibilitat física, etc).
• Incorpora estudi d’orientació dels habitatges i matriu bioclimàtica específica.