Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Ecociutat de Valdespartera (Saragossa)

Es tracta d’un nou barri de la ciutat de Saragossa –en avançat procés de desenvolupament- que preveu 9.687 habitatges totals i uns 30.000 habitants, en una superfície de 243 hectàrees. El 97% d’habitatges seran de promoció pública i d’oferta tipològica variada.

El seu disseny incorpora elements com el disseny d’edificis amb criteris d’aprofitament lumínic, la disposició a dues façanes per facilitar la ventilació, l’ús de materials respectuosos amb el medi i la implantació de plaques solars.

Altres factors per avançar en l’urbanisme sostenible són el disseny de corredors ecològics per millorar la seva integració ambiental, l’ampli ventall d’equipaments plantejats amb visió del conjunt de la ciutat i l’arribada d’una de les línies del nou tramvia de Saragossa.