Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Territori

Parc Cultural del Baix Gaià

El Parc Cultural és un mètode de presentació i comunicació del patrimoni que valoritza el territori establint una relació en xarxa dels equipaments turístics a través d’una proposta interpretativa lúdica i formativa. Es basa en antecedents com les Estratègies per al Desenvolupament del Turisme al Baix Gaià i el Pla de Foment del Turisme, i té com a estructura una comissió tècnica integrada per Universitat Rovira i Virgili i el Consell Comarcal del Tarragonès.

Es dóna prioritat a la recuperació de castells, com p.ex. el del Catllar, i les zones humides.