Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Documents

Aquest apartat engloba tota aquella documentació generada en el procés de redacció del Pla Estratègic, incloent tant aquells continguts corresponents a l’aportació d’experts –jornades i documents monogràfics- com els corresponents al Pla propiament dit –estudis previs i document final-.